BABY YAK

Нэгээс хоёр настай сарлагийн хөөвөр нь боловсруулах үйлдвэрийн нэгдүгээр зэргийн нарийн микронтой, уртлаг шинжтэй байдаг тул ямааны гуравдугаар зэргийн ангилалтай тэнцдэг байна. Иймд манай бүтээгдэхүүний коллекц танд хамгийн халуун дулаан, уяг зөөлөн, тав тухтай мэдрэмжийг төрүүлэх болно.

Дэлгэрэнгүй