Хөөврийн экспортын мэдээлэл

2010 оноос Франц улсын Сүлжмэлийн үйлдвэр болох “Понти”, “Миссегл”, Испани улсын “Техсидор”, Итали улсын “Фибр текстиле”, Япон улсын иргэн Ямада зэрэг хувь хүн үйлдвэрүүдэд сарлагийн боловсруулсан хөөвөр экспортлож байна.

Нийт 10 жилийн хугацаанд 6,2 тонн боловсруулсан хөөвөр экспортолсон байна.