Хамтран ажилладаг байгууллагууд

бидэнтэй хамтран ажиллах

Гадаадын Франц улсын Понти, Испани улсын Тексидор Дотоодын Өвөрхангай аймгийн “Ноос ирээдүй” ххк /угаалга/ ” ЕSB” ххк /самналт/, “Тэнгри” “Санширо” “Эрдэнэт” компаниудаар утас ээрүүлдэг, Алтай кашемир”, Баялаг Өлзийд хөөвөр худалддаг. Мөн Говь ххк-иар хөөвөрийн цайруулалт хийлгэх зэрэг.

Мөн бэлэн бүтээгдэхүүн борлуулалтын хамтран ажиллагч байгууллагууд, борлуулалтын сувагууд.

Дотоод

“Мэри энд Марта” ХХК /УБ хот, Налайх дүүрэг/, “АНЖА ЭКО КЭМП” жуулчны бааз /Өвөрхангай/, Жамоторабэрү /УБ /

Гадаад

Дибиэр Бизэт /франц дэлгүүр/, Виллияам, Мидори хамада япон түнш, Рожер /америк/, yagitee@gmail.com /япон түнш/